GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI CƠ SỞ

Tác giả : Đào Thị Liên

Từ khóa : Giáo trình,Dịch vụ pháp lý,Cao đẳng,Hòa giải

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0