GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Tác giả : Hoàng Thị Liên;Phạm Thị Hà

Từ khóa : Cao đẳng,Giáo trình,Tài chính ngân hàng,Thanh toán

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 0