GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà;Nguyễn Thị Hương;Phạm Thị Huyền

Từ khóa : NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH,Giáo trình,Dịch vụ pháp lý,Cao đẳng

Nhà xuất bản : TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0