GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ THỪA KẾ

Tác giả : Nguyễn Thị Hương;Phạm Thị Huyền;Nguyễn Thị Thu Hà

Từ khóa : NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ THỪA KẾ,Giáo trình,Dịch vụ pháp lý,Cao đẳng

Nhà xuất bản : TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0