GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tác giả : Đãi Thanh Phúc

Từ khóa : Giáo trình,Trung cấp,Pháp luật,Giáo dục pháp luật

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0