GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG

Tác giả : Đãi Thanh Phúc

Từ khóa : Giáo trình,Cao đẳng,Dịch vụ pháp lý,Chống tham nhũng

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0