Giáo trình môn học Thống kê doanh nghiệp

Tác giả : Hoàng Thị Liên;Phạm Thị Hà

Từ khóa : Giáo trình,thống kê,doanh nghiệp,cao đẳng

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2022

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0