GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Tác giả : Đãi Thanh Phúc;Nguyễn Thị Hương;Đào Thị Liên

Từ khóa : Giáo trình,Trung cấp,Trung cấp,Thực tập nghề nghiệp

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0