Giáo trình môn học thực hành số sách và lập báo cáo tài chính

Tác giả : Trần Thị Hoa;Trần Thị Thanh Thủy;Hoàng Thị Liên

Từ khóa : Giáo trình,sổ sách,báo cáo tài chính,cao đẳng

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 0