GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Tác giả : Đãi Thanh Phúc;Nguyễn Thị Hương;Đào Thị Liên

Từ khóa : Giáo trình,Cao đẳng,Dịch vụ pháp lý

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0