GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tác giả : Nguyễn Hồng Nhung

Từ khóa : Giáo trình,Cao đẳng,Dịch vụ pháp lý,Xây dựng văn bản

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0