Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch phần 1

Tác giả : Vũ Hồng Trường

Từ khóa : Giáo trình,Hướng dẫn du lịch

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0