Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Tác giả : Đạng Thị Huyền Trang;Trần Thị Thanh Thủy

Từ khóa : Giáo trình,Kế toán,Phân tích báo cáo tài chính

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0