Giáo trình Pháp luật kinh tế

Tác giả : Hoàng Thị Liên;Phạm Thị Hà

Từ khóa : Giáo trình,Kế toán,Pháp luật kinh tế

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0