Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1

Tác giả : Trần Thị Thanh Thủy;Phạm Ngọc Hoàn

Từ khóa : Giáo trình,Kế toán,Tài chính doanh nghiệp phần 1

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0