Giáo trình Tài chính - Tiền tệ

Tác giả : Hoàng Thị Liên;Phạm Thị Hà

Từ khóa : Kế toán,Giáo trình,Tài chính tiền tệ

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0