Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Tác giả : Phạm Xuân Đạo

Từ khóa : Trí tuệ nhân tạo,Giáo trình,Tin học ứng dụng

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0