Lý thuyết điều khiển tự động tập 1

Tác giả : Phạm Công Ngô

Từ khóa : Lý thuyết điều khiển tự động,Điều khiển tự động

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Năm xuất bản : 2001

Bộ sưu tập : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0