Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại quyển 2

Tác giả : Nguyễn Thương Ngô

Từ khóa : Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại,Lý thuyết,Điều khiển tự động,Hệ xung số

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Bộ sưu tập : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0