Lý thuyết kiểm toán

Tác giả : Vì Việt Hà

Từ khóa : Lý thuyết kiểm toán,Giáo trình,Kế toán doanh nghiệp

Nhà xuất bản : Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2020

Bộ sưu tập : Kế toán doanh nghiệp

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0