Phương pháp quay video để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngành hướng dẫn du lịch tại trường Cao đẳng Sơn La

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Từ khóa : Tiếng Anh,Hướng dẫn du lịch

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2021

Bộ sưu tập : Hướng dẫn du lịch

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0