Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu

Tác giả : Nguyễn Thu Huyền

Từ khóa : Giáo trình,Cao đẳng,Thực hành,Quản trị cơ sở dữ liệu

Nhà xuất bản : Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2020

Bộ sưu tập : Công nghệ thông tin

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 0