Xử lý tín hiệu và lọc số tập 1

Tác giả : Nguyễn Quốc Trung

Từ khóa : Xử lý tín hiệu và lọc số,Bộ lọc số,Hệ thống số,Xử lí thông tin

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 2008

Bộ sưu tập : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0