Tài liệu lớp 10 năm học 2022-2023

  • 8/22/2022 2:32:56 PM
  • 626

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các giáo viên và các em học sinh hệ GDTX lớp 10 đang học tập tại nhà trường. Hiện tại Thư viện chưa kịp thời bổ sung sách in lớp 10, nên Thư viện thông báo tới các giáo viên và học sinh có thể truy cập và tải tài liệu bản mềm các sách giáo khoa lớp 10 theo địa chỉ như sau:

https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=54