Tập huấn sử dụng và khai thác thư viện điện tử, thư viện số

  • 8/18/2022 9:59:26 AM
  • 700

Thực hiện Thông báo số: 235/TB-CĐSL ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Tập huấn triển khai khai thác Thư viện điện tử, Thư viện số tại trường Cao đẳng Sơn La.

Ngày 10 tháng 8 năm 2022 Trung tâm Thông tin - Thư viện đã được cán bộ của Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn sử dụng và khai thác thư viện điện tử, thư viện số. Trong quá trình tập huấn cán bộ thư viện và giảng viên đã có sự trao đổi và giải đáp những vướng mắc xoay quanh việc sử dụng phần mềm. Thông qua buổi tập huấn các cán bộ của Trung tâm Thông tin - Thư viện đã thụa hành thành thạo kỹ năng quản lý và khai thác thư viện điện tử, thư viện số: Quản trị hệ thống, quản trị bạn đọc, quản trị tài liệu,... 

Một số hình ảnh buổi tập huấn