Trung tâm Thông tin - Thư viện hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

  • 10/11/2023 10:04:14 AM
  • 672

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-CĐSL ngày 29/9/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023 Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với Hội khuyến học nhà trường tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Thư viện với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tổ chức các hoạt động cụ thể như:

- Tổ chức không gian đọc sách phục vụ GV và HSSV

Giới thiệu về: ý nghĩa, chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; về thư viện sách, tài liệu có trong thư viện; về quy trình mượn tài liệu về nhà và đọc tại chỗ

- Phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách góp phần xây dựng năng lực tự học cho HSSV

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn về cách tra cứu và khai thác tài liệu trên trang thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La tại phòng Máy (theo địa chỉ: http:// 103.166.185.246) và trên mạng Internet nhằm hình thành năng lực lưu trữ thông tin, tìm kiếm thông tin và đánh giá thông tin trong môi trường số cho học sinh, sinh viên.

Kết quả số lượt bạn đọc đến với thư viện trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 là 318 bạn đọc; số lượt bạn đọc truy cập tra cứu và khai thác thư viện số là 10.994 lượt bạn đọc.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” chính là cơ hội để nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên nhà trường về vai trò, ý nghĩa to lớn của việc học tập suốt đời, tạo sự chuyển biến sâu rộng hơn nữa trong nhà trường về xây dựng xã hội học tập, vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, cung cấp các công cụ học tập suốt đời cho người dạy và người học đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. 

Đinh Thị Oanh - TT.TT-TV