Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai Kế hoạch tập huấn hướng dẫn sử dụng Thư viện và Thư viện số cho HSSV năm học 2022-2023

  • 9/13/2022 10:36:27 AM
  • 325

Nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng trong việc tìm kiếm và sử dụng nguồn thông tin/ tài liệu cho người học. Trong thời gian từ ngày 05/09/2022 đến 09/09/2022 Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện và tìm kiếm thông tin/ tài liệu ở Thư viện và trên trang Thư viện số của nhà trường. Thông qua sự hướng dẫn của Cán bộ Thư viện các em HSSV đã hiểu rõ nội quy, quy định của Thư viện, cách thức tìm và tra cứu thông tin/ tài liệu, giáo trình và nguồn tài liệu tham khảo ở các phòng phục vụ và trên Thư viện số. Lớp tập huấn đã giúp người học bồi dưỡng thêm kỹ năng, khả năng tra cứu, tìm kiếm đánh giá thông tin để sử dụng hiệu quả thông tin, đáp ứng nhu cầu học tập tại trường Cao đẳng Sơn La.

Một số hình ảnh về lớp tập huấn