Bộ luật hình sự

345.597/B450L
Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự,Việt Nam,Văn bản pháp luật,Pháp luật
H.:Tư pháp,2016
Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về các tội phạm như tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân...
438 tr.;24 cm
005 20231103081143.0
001 00015430
008 231103s2016 ||||||viesd
020 # # c 75000 đ
041 0 # a vie
082 b B450L
a 345.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 b Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016
a Bộ luật hình sự
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 438 tr.
c 24 cm
520 # a Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về các tội phạm như tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân...
653 # # a Bộ luật hình sự
a Việt Nam
a Văn bản pháp luật
a Pháp luật
910 # # a Dung
d 02/11/2023