Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

347.597/B450L
Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Luật dân sự,Việt Nam,Bộ luật tố tụng dân sự,Pháp luật
Sửa đổi bổ sung năm 2011. -H.:Lao động,2014
Giới thiệu những quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài; xử lí các hành vi cản trở hoạt động tố tụn
355 tr.;19 cm
005 20231103081109.0
001 00015429
008 231102s2016 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0735-2
c 45000 đ
041 0 # a vie
082 b B450L
a 347.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 b Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017
a Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
b Sửa đổi bổ sung năm 2011
250 # # a Sửa đổi bổ sung năm 2011
260 # # a H.
b Lao động
c 2014
300 # # a 355 tr.
c 19 cm
520 # a Giới thiệu những quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài; xử lí các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự; thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự
653 # # a Luật dân sự
a Việt Nam
a Bộ luật tố tụng dân sự
a Pháp luật
910 # # a Dung
d 02/11/2023