Chuyên đề học tập lịch sử 10

959.7/CH527Ð
Chuyên đề học tập lịch sử 10
Đỗ Thanh Bình,Nguyễn Thị Thế Bình,Nguyễn Văn Dũng,Nguyễn Văn Ninh,Nguyễn Thu Hiền
Chuyên đề,Lớp 10,Sách tham khảo,Lịch sử
H.:Đại học Sư phạm,2022
55 tr.:hình ảnh, bản đồ;27 cm
005 20230913080938.0
001 00015385
008 230913s2022 ||||||viesd
020 # # c 15000đ
041 0 # a vie
082 b CH527Đ
a 959.7
245 0 a Chuyên đề học tập lịch sử 10
c Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình,...
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2022
300 # # a 55 tr.
b hình ảnh, bản đồ
c 27 cm
490 # # a Cánh Diều
653 # # a Chuyên đề
a Lớp 10
a Sách tham khảo
a Lịch sử
700 # a Đỗ Thanh Bình
e tổng ch.b.
a Nguyễn Thị Thế Bình
a Nguyễn Văn Dũng
a Nguyễn Văn Ninh
e ch.b.
a Nguyễn Thu Hiền
852 # # b Kho Mượn
j KM.096085, KM.096086, KM.096087, KM.096088
910 # # a Dung
d 12/9/2023