Chuyên đề học tập ngữ văn 10

807/CH527Ð
Chuyên đề học tập ngữ văn 10
Nguyễn Thành Thi,Lê Thị Ngọc Anh,Trần Lê Duy,Nguyễn Văn Tùng,Võ Thị Phúc Hồng,Trần Minh Hường
Chuyên đề,Lớp 10,Sách tham khảo,Ngữ văn
H.:Giáo dục Việt Nam,2022
104 tr.:hình vẽ, bảng;27 cm
005 20230912160928.0
001 00015378
008 230912s2022 ||||||viesd
020 # # c 16000 đ
041 0 # a vie
082 b CH527Đ
a 807
245 0 a Chuyên đề học tập ngữ văn 10
c Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng ( đồng ch.b.), Lê Thị Ngọc Anh...
260 # # a H.
b Giáo dục Việt Nam
c 2022
300 # # a 104 tr.
b hình vẽ, bảng
c 27 cm
490 # # a Chân trời sáng tạo
653 # # a Chuyên đề
a Lớp 10
a Sách tham khảo
a Ngữ văn
700 # a Nguyễn Thành Thi
e đồng ch.b.
a Lê Thị Ngọc Anh
a Trần Lê Duy
a Nguyễn Văn Tùng
e đồng ch.b.
a Võ Thị Phúc Hồng
a Trần Minh Hường
910 # # a Dung
d 12/9/2023