Đại cương khoa học quản lý

658/Ð103C
Đại cương khoa học quản lý
Nguyễn Thị Duyên,Đỗ Thị Thúy,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trình,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Khoa học quản lí
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Khái quát về khoa học quản lý; giới thiệu các chức năng cơ bản của hoạt động quản lý như quyết định và kế hoạch, tổ chức, điều khiển, kiểm tra
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
50 tr.:sơ đồ;30cm
005 20231025141057.0
001 00015425
008 231025s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 658
b Đ103C
100 0 # a Nguyễn Thị Duyên
e Biên soạn
245 0 a Đại cương khoa học quản lý
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Nguyễn Thị Duyên (b.s.), Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Tuấn Anh (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 50 tr.
b sơ đồ
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 2
520 # a Khái quát về khoa học quản lý; giới thiệu các chức năng cơ bản của hoạt động quản lý như quyết định và kế hoạch, tổ chức, điều khiển, kiểm tra
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Khoa học quản lí
700 # a Đỗ Thị Thúy
e Sửa bản thảo
a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023