Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp

781.44/D105D
Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
Trần Văn Quang,Nguyễn Anh Tuấn
Giáo trình,Trung cấp,Dàn dựng,Chương trình nghệ thuật
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2016
Trình bày kiến thức lý thuyết về phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp; vai trò, chức năng văn nghệ ở cơ sở; thực hành dàn dựng chương trình nghệ thuật
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
13 tr.;30cm
005 20231020101010.0
001 00015414
008 231020s2016 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 781.44
b D105D
100 0 # a Trần Văn Quang
e Biên soạn
245 0 a Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
b Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Trần Văn Quang (b.s.), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2016
300 # # a 13 tr.
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 12
520 # a Trình bày kiến thức lý thuyết về phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp; vai trò, chức năng văn nghệ ở cơ sở; thực hành dàn dựng chương trình nghệ thuật
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Dàn dựng
a Chương trình nghệ thuật
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
910 # # a Dung
d 19/10/2023