Di tích lịch sử văn hóa

915.97/D300T
Di tích lịch sử văn hóa
Phạm Duy Khương,Nguyễn Anh Tuấn,Đỗ Thị Thúy
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Di tích,Lịch sử văn hóa
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Giới thiệu khái quát về di tích lịch sử văn hóa; kiểm kê di tích, xếp hạng, bảo về. tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
30 tr.:bảng;30cm
005 20231023101059.0
001 00015416
008 231023s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 915.97
b D300T
100 0 # a Phạm Duy Khương
e Biên soạn
245 0 a Di tích lịch sử văn hóa
b Ngành: Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Phạm Duy Khương b.s., Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 30 tr.
c 30cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Giới thiệu khái quát về di tích lịch sử văn hóa; kiểm kê di tích, xếp hạng, bảo về. tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Di tích
a Lịch sử văn hóa
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Đỗ Thị Thúy
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023