Địa lí 10

910/Ð301L
Địa lí 10
Lê Thông,Nguyễn Đức Vũ,Nguyễn Quyết Chiến,Đinh Quang Báo,Vũ Thị Mai Hương,Nguyễn Thị Trang Thanh,Lê Mỹ Dung,Nguyễn Minh Tuệ
Địa lí,Lớp 10,Sách giáo khoa
H.:Đại học Sư phạm,2022
127 tr.:minh họa;27 cm
005 20230912100914.0
001 00015372
008 230912s2022 ||||||viesd
020 c 26000 đ
041 0 # a vie
082 b Đ301L
a 910
245 0 a Địa lí 10
b Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
c Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Đức Vũ...
260 # # a H.
b Đại học Sư phạm
c 2022
300 # # a 127 tr.
b minh họa
c 27 cm
490 # # a Cánh Diều
653 # # a Địa lí
a Lớp 10
a Sách giáo khoa
700 # a Lê Thông
e tổng ch.b.
a Nguyễn Đức Vũ
a Nguyễn Quyết Chiến
a Đinh Quang Báo
e ch.b.
a Vũ Thị Mai Hương
a Nguyễn Thị Trang Thanh
a Lê Mỹ Dung
a Nguyễn Minh Tuệ
910 # # a Dung
d 12/9/2023