Đồ họa vi tính

006.6/Ð450H
Đồ họa vi tính
Lê Thanh Sơn,Nguyễn Anh Tuấn,Nguyễn Thị Bích Thuận
Giáo trình,Trung cấp,Quản lý văn hóa,Thiết kế đồ họa,Phần mềm Corel Draw
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Giới thiệu chương trình CorelDraw; vẽ các đối tượng tiếp theo; chỉnh sửa, trim, weld, Intersect, tạo chữ trong CorelDraw, amuf, các hiệu ứng, xuất - in ảnh
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
22 tr.;30cm
005 20231020091030.0
001 00015412
008 231020s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 006.6
b Đ450H
100 0 # a Lê Thanh Sơn
e Biên soạn
245 0 a Đồ họa vi tính
b Ngành: Quản lý văn hóa chuyên họa: Hệ trung cấp: Lưu hành nội bộ
c Lê Thanh Sơn (b.s.), Nguyễn Thị Bích Thuận (sử bản thảo) Nguyễn Anh Tuấn (sửa bản thảo, duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 22 tr.
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Giới thiệu chương trình CorelDraw; vẽ các đối tượng tiếp theo; chỉnh sửa, trim, weld, Intersect, tạo chữ trong CorelDraw, amuf, các hiệu ứng, xuất - in ảnh
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Quản lý văn hóa
a Thiết kế đồ họa
a Phần mềm Corel Draw
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Nguyễn Thị Bích Thuận
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023