Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

324.2597/Ð561L
Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Thị Hương Ngân,Nguyễn Anh Tuấn,Đỗ Thị Thúy
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Đường lối văn hóa,Văn nghệ,Đảng cộng sản,Việt Nam
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2015
Khái quát về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; văn hóa và phát triển; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
19 tr.;30cm
005 20231023101017.0
001 00015415
008 231023s2015 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 324.2597
b Đ561L
100 0 # a Nguyễn Thị Hương Ngân
e Biên soạn
245 0 a Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
b Ngành: Thư viện - Quản lý văn hóa: Hệ trung cấp 2 - 3 năm: Lưu hành nội bộ
c Nguyễn Thị Hương Ngân (b.s.), Đỗ Thị Thúy (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2015
300 # # a 19 tr.
c 30cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
520 # a Khái quát về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; văn hóa và phát triển; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Đường lối văn hóa
a Văn nghệ
a Đảng cộng sản
a Việt Nam
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Đỗ Thị Thúy
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023