Giáo trình công tác chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã

347.597/GI-108TR
Giáo trình công tác chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã
Nguyễn Đỗ Kiên,Dương Thị Hà Quyên,Phạm Văn Thiên,Quản Thị Hằng,Nguyễn Công Khanh,Vũ Thị Thảo,Hoàng Thị Hồng
Giáo trình,Cấp xã,Cấp huyện,Chứng thực,Pháp luật,Việt Nam
H.:Tư pháp,2016
Giới thiệu những vấn đề chung về hoạt động chứng thực và quản lý nhà nước về hoạt động chứng thực. Giới thiệu những quy định của pháp luật về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, thủ tục chứng thực chữ ký và thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Thái Nguyên
525 tr.:bảng;21 cm
005 20231103131157.0
001 00015432
008 231103s2016 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0901-1
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 347.597
245 0 a Giáo trình công tác chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã
c B.s.: Nguyễn Đỗ Kiên, Nguyễn Công Khanh (ch.b.), Vũ Thị Thảo...
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 525 tr.
c 21 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Thái Nguyên
504 # # a Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 285-525
520 # a Giới thiệu những vấn đề chung về hoạt động chứng thực và quản lý nhà nước về hoạt động chứng thực. Giới thiệu những quy định của pháp luật về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, thủ tục chứng thực chữ ký và thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch
653 # # a Giáo trình
a Cấp xã
a Cấp huyện
a Chứng thực
a Pháp luật
a Việt Nam
700 # a Nguyễn Đỗ Kiên
e Chủ biên
a Dương Thị Hà Quyên
e b.s.
a Phạm Văn Thiên
e b.s.
a Quản Thị Hằng
e b.s.
a Nguyễn Công Khanh
e Chủ biên
a Vũ Thị Thảo
e Biên soạn
a Hoàng Thị Hồng
e Biên soạn
910 # # a Dung
d 02/11/2023