Giáo trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

349.597/GI-108TR
Giáo trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Nguyễn Đỗ Kiên,Phan Hồng Nguyên,Nguyễn Thị Thạo,Tô Thị Thu Hà,Uông Ngọc Thuẩn,Vũ Thị Thảo,Hoàng Thị Hồng
Giáo trình,Giáo dục,Hòa giải,Phổ biến,Pháp luật,Việt Nam
H.:Tư pháp,2016
Một số vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở. Giới thiệu các kỹ năng cụ thể trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Thái Nguyên
349 tr.;21 cm
005 20231106161143.0
001 00015433
008 231106s2016 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0903-5
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 349.597
245 0 a Giáo trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
c B.s.: Nguyễn Đỗ Kiên, Uông Ngọc Thuẩn (ch.b.), Phan Hồng Nguyên...
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 349 tr.
c 21 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Thái Nguyên
504 # # a Thư mục: tr. 321-326
520 # a Một số vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở. Giới thiệu các kỹ năng cụ thể trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở
653 # # a Giáo trình
a Giáo dục
a Hòa giải
a Phổ biến
a Pháp luật
a Việt Nam
700 # a Nguyễn Đỗ Kiên
e Chủ biên
a Phan Hồng Nguyên
e b.s.
a Nguyễn Thị Thạo
e b.s.
a Tô Thị Thu Hà
e b.s.
a Uông Ngọc Thuẩn
e Chủ biên
a Vũ Thị Thảo
e Biên soạn
a Hoàng Thị Hồng
e Biên soạn
852 # # b Kho Mượn
j KM.096444, KM.096445, KM.096446, KM.096447, KM.096448, KM.096449, KM.096450, KM.096451, KM.096452, KM.096453, KM.096454, KM.096455, KM.096456, KM.096457, KM.096458, KM.096459, KM.096460, KM.096461, KM.096462, KM.096463, KM.096464, KM.096465, KM.096466, KM.096467, KM.096468
910 # # a Dung
d 02/11/2023