Giáo trình công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn

349.597/GI-108TR
Giáo trình công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn
Bùi Thị Đào,Nguyễn Ngọc Bích
Giáo trình,Chính quyền cơ sở,Việt Nam,Tố cáo,Khiếu nại,Tiếp dân,Thanh tra,Pháp luật
H.:Tư pháp,2014
Tìm hiểu các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước, hoạt động tiếp công dân, khiếu nại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm hành chính gắn với chính quyền cấp xã
ĐTTS ghi: Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
355 tr.:sơ đồ;21 cm
005 20231101161130.0
001 00015426
008 231101s2014 ||||||viesd
020 # # c 50000 đ
a 978-604-81-0410-8
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 349.597
100 0 # a Nguyễn Ngọc Bích
e Chủ biên
245 0 a Giáo trình công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn
c Nguyễn Ngọc Bích (ch.b.), Bùi Thị Đào
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2014
300 # # a 355 tr.
c 21 cm
b sơ đồ
500 # # a ĐTTS ghi: Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
504 # # a Phụ lục: tr. 293-345. - Thư mục: tr. 346-349
520 # a Tìm hiểu các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước, hoạt động tiếp công dân, khiếu nại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm hành chính gắn với chính quyền cấp xã
653 # # a Giáo trình
a Chính quyền cơ sở
a Việt Nam
a Tố cáo
a Khiếu nại
a Tiếp dân
a Thanh tra
a Pháp luật
700 # a Bùi Thị Đào
e b.s.
852 # # b Kho Mượn
j KM.096294, KM.096295, KM.096296, KM.096297, KM.096298, KM.096299, KM.096300, KM.096301, KM.096302, KM.096303, KM.096304, KM.096305, KM.096306, KM.096307, KM.096308, KM.096309, KM.096310, KM.096311, KM.096312, KM.096313, KM.096314, KM.096315, KM.096316, KM.096317, KM.096318
910 # # a Dung
d 01/11/2023