Giáo trình luật dân sự Việt Nam

349.597/GI-108TR
Giáo trình luật dân sự Việt Nam
Vũ Thị Hải Yến,Đặng Thị Thanh Huyền,Đặng Thị Thuần,Võ Thị Thu Hằng,Hoàng Thị Thu phương
Giáo trình,Luật dân sự,Việt Nam
H.:Tư pháp,2016
Khái quát chung về Luật dân sự Việt Nam. Trình bày về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tài sản, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, quyền sở hữu, chiếm hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Đồng Hới
498 tr.:bảng;21 cm
005 20231102081103.0
001 00015428
008 231102s2016 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0934-9
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 349.597
245 0 a Giáo trình luật dân sự Việt Nam
c Vũ Thị Hải Yến (ch.b.), Đặng Thị Thanh Huyền, Đặng Thị Thuần,...
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 498 tr.
c 21 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Đồng Hới
504 # # a Thư mục: tr. 487 - 489
520 # a Khái quát chung về Luật dân sự Việt Nam. Trình bày về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tài sản, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, quyền sở hữu, chiếm hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế
653 # # a Giáo trình
a Luật dân sự
a Việt Nam
700 # a Vũ Thị Hải Yến
e Chủ biên
a Đặng Thị Thanh Huyền
e b.s.
a Đặng Thị Thuần
e b.s.
a Võ Thị Thu Hằng
e b.s.
a Hoàng Thị Thu phương
e b.s.
852 # # b Kho Mượn
j KM.096344, KM.096345, KM.096346, KM.096347, KM.096348, KM.096349, KM.096350, KM.096351, KM.096352, KM.096353, KM.096354, KM.096355, KM.096356, KM.096357, KM.096358, KM.096359, KM.096360, KM.096361, KM.096362, KM.096363, KM.096364, KM.096365, KM.096366, KM.096367, KM.096368
910 # # a Dung
d 02/11/2023