Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam

345.597/GI-108TR
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam
Hoàng Xuân Châu,Bùi Thu Hà,Bùi Ngọc Hà Thu,Phạm Thị Quỳnh Trang,Đinh Quang Tuyền,Vũ Huyền Trang
Giáo trình,Luật hình sự,Việt Nam
H.:Tư pháp,2017
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam; cấu tạo, hiệu lực của Bộ Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm; các chế định liên quan đến việc xác định tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; định tội danh và quyết định hình phạt... ; giới thiệu một số tội p
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Thái Nguyên
550 tr.;21 cm
005 20231106161159.0
001 00015434
008 231106s2017 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-1152-6
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 345.597
245 0 a Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam
c Hoàng Xuân Châu (ch.b.), Bùi Thu Hà, Bùi Ngọc Hà Thu...
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2017
300 # # a 550 tr.
c 21 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Thái Nguyên
504 # # a Thư mục: tr. 528-5316
520 # a Trình bày khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam; cấu tạo, hiệu lực của Bộ Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm; các chế định liên quan đến việc xác định tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; định tội danh và quyết định hình phạt... ; giới thiệu một số tội phạm cơ bản như: Tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, tội xâm phạm sở hữu, tội phạm về ma tuý, tội xâm phạm trật tự công cộng, an ninh công cộng...
653 # # a Giáo trình
a Luật hình sự
a Việt Nam
700 # a Hoàng Xuân Châu
e Chủ biên
a Bùi Thu Hà
e b.s.
a Bùi Ngọc Hà Thu
e b.s.
a Phạm Thị Quỳnh Trang
e b.s.
a Đinh Quang Tuyền
e B.s.
a Vũ Huyền Trang
e Biên soạn
910 # # a Dung
d 02/11/2023