Giáo trình luật môi trường Việt Nam

344.59704/GI-108TR
Giáo trình luật môi trường Việt Nam
Vũ Thị Duyên Thủy,Đặng Hoàng Sơn,Vũ Thu Hạnh
Giáo trình,Luật môi trường,Việt Nam
H.:Tư pháp,2012
Tìm hiểu về môi trường, bảo vệ môi trường, luật môi trường, về quy chuẩn kĩ thuật môi trường, đánh giá môi trường, về phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện môi trường, quản lí chất thải, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và công tác thanh tra, xử lí vi phạm, giải quyết khiếu nại
ĐTTS ghi: Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
341 tr.:bảng;21 cm
005 20230913100905.0
001 00015389
008 230913s2012 ||||||viesd
020 # # c 48000 đ
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 344.59704
100 0 # a Vũ Thu Hạnh
e Chủ biên
245 0 a Giáo trình luật môi trường Việt Nam
c Vũ Thu Hạnh (ch.b.), Vũ Thị Duyên Thủy, Đặng Hoàng Sơn
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2012
300 # # a 341 tr.
b bảng
c 21 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
504 # # a Thư mục: tr. 333-335
520 # a Tìm hiểu về môi trường, bảo vệ môi trường, luật môi trường, về quy chuẩn kĩ thuật môi trường, đánh giá môi trường, về phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện môi trường, quản lí chất thải, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và công tác thanh tra, xử lí vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường
653 # # a Giáo trình
a Luật môi trường
a Việt Nam
700 # a Vũ Thị Duyên Thủy
a Đặng Hoàng Sơn
852 # # b Kho Mượn
j KM.096093, KM.096094, KM.096095, KM.096096, KM.096097, KM.096098, KM.096099, KM.096100, KM.096101, KM.096102, KM.096103, KM.096104, KM.096105, KM.096106, KM.096107, KM.096108, KM.096109, KM.096110, KM.096111, KM.096112, KM.096113, KM.096114, KM.096115, KM.096116, KM.096117
910 # # a Dung
d 13/9/2023