Giáo trình luật tố tụng dân sự

347.597/GI-108TR
Giáo trình luật tố tụng dân sự
Nguyễn Công Bình,Nguyễn Thị Thu Hà,Lê Thu Hà,Bùi Thị Huyền,Nguyễn Triều Dương
Giáo trình,Luật tố tụng dân sự,Pháp luật,Việt Nam
Tái bản lần thứ 16 có sửa đổi. -H.:Công an nhân dân,2017
Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự: Khái niệm và nguyên tắc; thẩm quyền của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng minh và chứng cứ; biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, thời hạn t
ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
538 tr.;22 cm
005 20231116091119.0
001 00015447
008 231116s2017 ||||||viesd
020 # # c 80000đ
a 978-604-72-5020-2
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 347.597
245 0 a Giáo trình luật tố tụng dân sự
c Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn Triều Dương, Lê Thu Hà...
250 # # a Tái bản lần thứ 16 có sửa đổi
260 # # a H.
b Công an nhân dân
c 2017
300 # # a 538 tr.
c 22 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 # # a Thư mục: tr. 531-533
520 # a Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự: Khái niệm và nguyên tắc; thẩm quyền của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng minh và chứng cứ; biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và yêu cầu; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng. Giới thiệu thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
653 # # a Giáo trình
a Luật tố tụng dân sự
a Pháp luật
a Việt Nam
700 # a Nguyễn Công Bình
e Chủ biên
a Nguyễn Thị Thu Hà
e B.s.
a Lê Thu Hà
a Bùi Thị Huyền
a Nguyễn Triều Dương
910 # # a Dung
d 15/11/2023