Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

320.1/GI-108TR
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật
Nguyễn Đỗ Kiên,Phạm Thái Linh Ngọc,Phạm Thị Hồng Thắm,Văn Thị Hoàn,Nguyễn Văn Năm
Giáo trình,Nhà nước,Pháp luật,Lý luận,Việt Nam
H.:Tư pháp,2017
Trình bày nguồn gốc, quá trình phát triển, chức năng, hình thức, bộ máy, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lí luận chung về pháp luật, quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, giải thích pháp luật, vi phạm pháp luật, trách
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
391 tr.;21 cm
005 20231107131103.0
001 00015435
008 231107s2016 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0946-2
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 320.1
100 0 # a Nguyễn Văn Năm
245 0 a Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật
c Nguyễn Văn Năm
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2017
300 # # a 391 tr.
c 21 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
504 # # a Thư mục: tr. 380-386
520 # a Trình bày nguồn gốc, quá trình phát triển, chức năng, hình thức, bộ máy, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lí luận chung về pháp luật, quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, giải thích pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý và ý thức pháp luật
653 # # a Giáo trình
a Nhà nước
a Pháp luật
a Lý luận
a Việt Nam
700 # a Nguyễn Đỗ Kiên
e Chủ biên
a Phạm Thái Linh Ngọc
e Chủ biên
a Phạm Thị Hồng Thắm
e b.s.
a Văn Thị Hoàn
e b.s.
910 # # a Dung
d 07/11/2023