Giáo trình Môn học: Bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Giáo trình Môn học: Bảo vệ môi trường khu công nghiệp
Nguyễn Thị Thì
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2020
tr.;21cm
005 20220908140945.0
001 00014701
008 220908s2020 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Nguyễn Thị Thì
e Biên soạn
110 # a UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
b TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
245 0 c Trình độ: Cao đẳng (Ban hành theo Quyết định số 338A/QĐ-CĐSL ngày 30/7/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)
a Giáo trình Môn học: Bảo vệ môi trường khu công nghiệp
b Ngành: Bảo vệ môi trường đô thị
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2020
300 # # c 21cm
a tr.