Giáo trình Môn học: Quản lý bảo vệ rừng

Giáo trình Môn học: Quản lý bảo vệ rừng
Vì Văn Toàn
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2020
tr.;21cm
005 20220908160936.0
001 00014712
008 220908s2020 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Vì Văn Toàn
e Biên soạn
110 # a UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
b TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
245 0 c Trình độ: Cao đẳng liên thông (Ban hành theo Quyết định số 614AĐ-CĐSL ngày 29/9/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)
a Giáo trình Môn học: Quản lý bảo vệ rừng
b Ngành: Lâm sinh
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2020
300 # # c 21cm
a tr.