Giáo trình pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính

342.597/GI-108TR
Giáo trình pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính
Ngô Hải Phan,Nguyễn Hùng Huế,Lê Vệ Quốc,Lê Kim Hoa
Giáo trình,Kiểm soát,Pháp luật,Việt Nam,Thủ tục hành chính
H.:Tư pháp,2014
Giới thiệu những khái niệm, nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính gồm: những vấn đề chung, kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
ĐTTS ghi: Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
359 tr.:bảng;21 cm
005 20231116081153.0
001 00015446
008 231116s2014 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0409-2
c 50000đ
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 342.597
245 0 a Giáo trình pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính
c B.s.: Ngô Hải Phan, Lê Vệ Quốc (ch.b.), Nguyễn Hùng Huế, Lê Kim Hoa
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2014
300 # # a 359 tr.
c 21 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
504 # # a Thư mục: tr. 201-202. - Phụ lục: tr. 203-351
520 # a Giới thiệu những khái niệm, nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính gồm: những vấn đề chung, kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
653 # # a Giáo trình
a Kiểm soát
a Pháp luật
a Việt Nam
a Thủ tục hành chính
700 # a Ngô Hải Phan
e Chủ biên
a Nguyễn Hùng Huế
e B.s.
a Lê Vệ Quốc
e ch.b.
a Lê Kim Hoa
e b.s.
910 # # a Dung
d 15/11/2023