Giáo trình thi hành án dân sự Việt Nam

347.597/GI-108TR
Giáo trình thi hành án dân sự Việt Nam
Bùi Thị Huyền,Nguyễn Triều Dương,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Phương Thảo
Giáo trình,Thi hành án,Án dân sự,Việt Nam
H.:Tư pháp,2013
Trình bày những vấn đề chung về thi hành án dân sự như khái niệm, vai trò, ý nghĩa về pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam, các cơ quan có nhiệm vụ quản lý, cơ quan thi hành...; thủ tục thi hành án dân sự, cấp chuyển giao bản án, quyết định để thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, thời hiệu yêu
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
401 tr.;21 cm
005 20231115091152.0
001 00015444
008 231115s2013 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0151-0
c 64000đ
041 0 # a vie
082 b GI-108TR
a 347.597
245 0 a Giáo trình thi hành án dân sự Việt Nam
c B.s.:Bùi Thị Huyền (ch.b.), Nguyễn Triều Dương, Nguyễn Thị Thu Hà
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2013
300 # # a 401 tr.
c 21 cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
504 # # a Phụ lục: tr. 327-397
520 # a Trình bày những vấn đề chung về thi hành án dân sự như khái niệm, vai trò, ý nghĩa về pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam, các cơ quan có nhiệm vụ quản lý, cơ quan thi hành...; thủ tục thi hành án dân sự, cấp chuyển giao bản án, quyết định để thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án...; các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân sự; khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lý vi phạm về thi hành án dân sự
653 # # a Giáo trình
a Thi hành án
a Án dân sự
a Việt Nam
700 # a Bùi Thị Huyền
e Chủ biên
a Nguyễn Triều Dương
e B.s.
a Nguyễn Thị Thu Hà
e b.s.
a Trần Phương Thảo
e b.s.
910 # # a Dung
d 15/11/2023