Hình họa

743.4/H312H
Hình họa
Lê Thanh Sơn,Nguyễn Anh Tuấn,Nguyễn Thị Bích Thuận
Giáo trình chi tiết,Trung cấp,Hình họa
Sơn La:Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La,2012
Bao gồm 13 bài lý thuyết và thực hành về hình họa: khối cơ bản, tĩnh vật, tượng phạt mảng, tượng lột da, chân dung, vẽ tĩnh vật màu đơn giản, chân dung nam, nữ, vật màu phúc tạp, bán thân nam, nữ, vẽ toàn thân nam
ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
36 tr.:hình vẽ;30 cm
005 20231024071020.0
001 00015420
008 231024s2012 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 743.4
b H312H
100 0 # a Lê Thanh Sơn
e Biên soạn
245 0 a Hình họa
b Ngành: Quản lý văn hóa chuyên họa: Hệ trung cấp 3 năm: Lưu hành nội bộ
c Lê Thanh Sơn b.s., Nguyễn Thị Bích Thuận (sửa bản thảo), Nguyễn Anh Tuấn (duyệt)
260 # # a Sơn La
b Trường Trung cấp VHNT & DL Sơn La
c 2012
300 # # a 36 tr.
c 30 cm
b hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Trung cấp VHNT & Du lịch tỉnh Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 2
520 # a Bao gồm 13 bài lý thuyết và thực hành về hình họa: khối cơ bản, tĩnh vật, tượng phạt mảng, tượng lột da, chân dung, vẽ tĩnh vật màu đơn giản, chân dung nam, nữ, vật màu phúc tạp, bán thân nam, nữ, vẽ toàn thân nam
653 # # a Giáo trình chi tiết
a Trung cấp
a Hình họa
700 # a Nguyễn Anh Tuấn
e Duyệt
a Nguyễn Thị Bích Thuận
e sửa bản thảo
910 # # a Dung
d 19/10/2023